Ова страна садржи Услове под којима можете користити ову презентацију„ПЕРО представља…“, интернет ознаке (netlabel) издавачке куће Прибојске елитне рокерске организације (у даљем тексту „ПЕРО представља…), а која се налази на интернет адреси peroorg.wordpress.com. Приступањем и прегледавањем материјала на овој презентацији подразумева да сте у потпуности прочитали, схватили и прихватили Услове коришћења ове презентације, а који се налазе на овој страни коју управо читате. Ако не прихватате Услове коришћења, не користите ову презентацију „ПЕРО представља…“.

Прихватање Услова коришћења

Прихватање Услова коришћења подразумева да свим својим акцијама и свим информација које остављате на презентацији „ПЕРО представља…“, у потпуности одговарате за своје поступке по свим важећим прописима.

Поступци посетиоца који приступају сајту ван територије Србије морају бити у складу са важећим прописима државе из које посетилац долази.

Рестрикције при употреби

ПЕРО представља…“ задржава сва ауторска права над комплетним материјалом објављеним на овој презентацији , осим уколико није другачије наведено.

Све стране ове презентације и сви мултимедијални садржаји на њима су власништво „ПЕРО представља…и лиценцирани су под условима „Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија“ лиценце, осим уколико није другачије наведено.

Детаљан преглед лиценце на српском језику можете погледати на интернет адреси:
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/rs/

ПЕРО представља…“ даје сагласност за приказивање, копирање и дистрибуцију материјала који је у њиховом власништву само за не-комерцијалну употребу и то под условима „Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија.

Изворни код презентације „ПЕРО представља…“ као и тема задужена за изглед презентације су власништво њиховог оригиналног аутора.

Свака неауторизована употреба било ког материjала који се налази на овом сајту може повредити ауторска права, права приватности и слично, сходно важећим домаћим и међународним прописима.

Заштићени знаци

Име компанија, производа и услуга, као и сви други промовисани називи који се могу појавити на овој презентацији су заштићени знаци њиховог власника.

Ревидирање Услова коришћења

ПЕРО представља…“ може у било ком тренутку и без претходне најаве променити ове Услове коришћења. Користећи ову презентацију обавезујете се да ћете периодично посећивати ову страну са Условима коришћења како бисте увек били информисани о актуелним правилима.

Заштита ауторских права (Copyright)

Ауторска права материјала који се налази на презентацији „ПЕРО представља…“, задржана су од стране „ПЕРО представља…“ или од стране оригиналног аутора материјала.

За све информација или решавање било ког питања у вези Услова коришћења, пишиите нам преко система електронске поште на адресу: pero.predstavlja [лудо а] gmail.com (Замените речи „[лудо а]“ знаком @)

Creative Commons License

Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима

Ове странице „ПЕРО представља…“, чији је аутор Прибојска елитна рокерска организација, су лиценциране под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Србија.
За дозволе које нису обухваћене овом лиценцом пишите нам преко система електронске поште коју можете наћи на овој презентацији на страни
Услови коришћења.

Advertisements